• فرش همیشه بهار

  • فرش همیشه بهار

  • شرکت فرش همیشه بهار

قسمت آهار وتکمیل شرکت فرش همیشه بهار

یکی از شاخه های صنعت نساجی، تولید فرش می باشدکه شامل مراحل مختلفی است، از جمله : تولید نخ و چله، جوت و ترکیب آن ها و تولید فرش توسط ماشین های بافت می باشد.

مرحله تولید فرش شامل قسمت های تولید و تکمیل می باشد. فرش تولید شده توسط ماشین های مختلف به صورت خام بوده و باید طی مراحل تکمیل به یک محصول قابل استفاده تبدیل شود.

به علت بافت دستگاه های بافندگی که شامل لایه ی زیر و رو می باشد و به دلیل برش تیغ دستگاه های بافندگی که به صورت U شکل است، فرش ها در مراحل تکمیل باید به استحکام، انعطاف پذیری و سطحی صاف برسند و فرش ها توسط دستگاه های مخصوصی به ویژگی های یاد شده در مراحل تکمیل می رسند.

سالن تکمیل یکی از تمام کننده های مرحله تولید فرش است که شامل قسمت های زیر است :

1- رائینگ

2- پشت پاک کنی

3- دستگاه های شیرنیگ

4- دستگاه آهار

5- قسمت ریشه و زیکزاگ

6- قسمت کنترل و درجه بندی

قسمت های تشکیل دهنده سالن تکمیل :

  • رائینگ :

1- ضربه زن

2- برس

3- مکنده

  • پشت پاک کنی :

1- تیغه

2- ولو کن

3- کشش سوزنی

  • شیرینگ :

1- برس و کشش ها

2- تیغه و توپی

3- مکنده ها

4- میز خاب

  • آهار :

1- تیغه و غلتک آهار زن

2- خشک کن

3- غلتک آهار

  • قسمت ریشه و زیکزاگ :

1- چرخ زیکزاگ

2- ریل

3- میز هوا

4- چرخ ریشه

فرش های خام تولید شده به صورت رول در 2 یا 3 تخته به سالن تکمیل منتقل می شوند.

مرحله رائینگ :

رول ها به صورت مساوی و به یک اندازه توسط چرخ دوخت به یکدیگر از طرف عرض فرش دوخت زده و وارد دستگاه رائینگ می شود. دستگاه رائینگ شامل : برس، ضربه و مکنده است. فرش خام را از پشت و رو تمیز کرده و توسط ضربه زن کثیفی های داخل خاب پاک می شود و به صورت پالت هایی در چند رول برای مرحله ی شیرینگ آماده می گردد.

 

مرحله شیرنیگ :

کار شیرنیگ پرداخت کردن سطح فرش و هموار کردن آن و پرز گیری فرش می باشد که این مراحل توسط توپی و تیغه انجام می شود.

توپی دارای اسپیرال هایی است که به صورت افقی روی سطح تیغه تخت در حال گردش است و باعث برداشتن نخ خاب به اندازه دلخواه در سطح فرش می شود. فرش شیرنیگ شده آماده برای مرحله ی آهار می شود.

مرحله آهار:

در این قسمت برای استحکام بخشیدن به نخ خاب بافته شده لازم است توسط چسپ و یا رزین که از مواد آلی هستند در پشت فرش استفاده شود تا نخ خاب محکم و تثبیت شود. در این مرحله غلتک آهار درون تشتکی در حال گردش بوده و فرش خام از روی آن با سرعت ثابت حرکت کرده و چسب می خورد و وارد مرحله ی خشک کن می شود. حرارت خشک کن قابل تنظیم بوده که بین 80 درجه تا 120 درجه می رسد و فرش از داخل آن عبور کرده و خشک می شود. بعد از این مرحله فرش روی سیلندر که توسط بخار گرم شده، قرار گرفته و اتو می شود و پشت فرش نرم و صیقلی می شود. فرش در مرحله بعد وارد شیرنیگ دوم شده و مجددا پرداخت شده و آماده برای مرحله زیکزاگ می شود.

 

مرحله زیکزاگ :

به علت داشتن برنزنت در کنار فرش و برای زیبا شدن فرش در این مرحله حاشیه های فرش توسط چرخ، زیکزاگ می شوند. برای زیکزاگ کردن، حاشیه های فرش نخ زیکزاگ باید همرنگ زمینه ی فرش باشد.

بعد از مرحله زیکزاگ فرش ها که به صورت پالت است، توسط برش کار ریشه جدا شده و به صورت تخته ای بریدن آماده و فرش ریشه می شود که کار ریشه کردن به 2 صورت : میز هوا یا اتوماتیک انجام می شود.

 

میز هوا :

میزی است مکعب شکل که هوا توسط فن هایی به داخل آن وارد شده و در سطح آن سوراخ هایی است که دارای جهت می باشند و فرش را به صورت معلق در هوا نگه داشته و به طرف چرخ ریشه هدایت می شود و به وسیله دستگاه ریشه، ریشه دوزی می شوند.

در مرحله اتوماتیک فرش روی ریل متحرک به طرف چرخ ریشه حرکت می کنند و بعد از آن توسط چرخ ریشه، ریشه دوزی می شوند.

بعد از آن فرش وارد مرحله کنترل و درجه بندی می شود. در این مرحله فرش مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت بدون نقص بودن فرش بسته بندی می شود.